You are currently viewing 2018.04.15 – Zawody o Puchar Prezesa 1.SKS

    Zapraszamy serdecznie na   Puchar Prezesa  1. Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego, który odbędzie się  15.04  tj. niedziela  o godz. 10.00.  na strzelnicy Military Area   Żabów  ( koło Pyrzyc).

    ZAWODY  Z   KALENDARZA  ZZSS  Z OBSERWATOREM PZSS ważne do przedłużenia licencji.

Rozegrane zostaną  3 konkurencje strzeleckie: pistolet centralnego zapłonu 25m (10 strzałów  tarcza sportowa dokładna) , karabin sportowy 50m  .22lr ( 10 strzałów  tarcza karabinowa), strzelba gładkolufowa  35m (  5 strzałów tarcza sportowa  dokładna, breneka).

Wpisowe 60 zł , organizator zapewnia  broń dla osób nie posiadających własnej:  koszt broń +amunicja  60 zł ( 20zł/ za każdy rodzaj broni z amunicją).

    Dla członków  1. SKS  wpisowe 50zł + 30zł  za amunicję dla bezbronnych  (Klub dla swoich członków nie pobiera opłaty za broń).

Organizator zapewnia ciepły  posiłek – grochówkę wojskową.

    Rejestracja  elektroniczna pod  adresem   do 12.04 tj.  czwartek https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpRWUGwdmzguKVKrx7By7_gDxLMb6Au7R76dUJ5bvqzHZy3Q/formResponse

Wpłaty wpisowego na konto bankowe klubu:

 1. Szczeciński Klub Strzelecki nr rachunku bankowego :  92 1750 0012 0000 0000 3775 7152

 

Regulamin  zawodów

„Puchar Prezesa 1.SKS”

 

 1. CEL ZAWODÓW

podnoszenie umiejętności strzeleckich, popularyzacja strzelectwa sportowego,, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie kultury fizycznej i sport, integracja środowisk strzeleckich

 

 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW

1.Szczeciński Klub Strzelecki, ul. Strzelców Karpackich 15, 71-806 Szczecin, strona: www.1sks.pl,, FB: https://www.facebook.com/1.SzczecinskiKlubStrzelecki

Kierownik zawodów: Krzysztof Kowalczyk, tel. 501 416 006, mail: prokowal@interia.pl


3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW   

Zawody odbędą się w niedzielę 15 kwietnia 2018 roku. Potrwają od godziny 9.00 do godziny 15.00. Strzelnica Military Area Żabów (pod Pyrzycami).

 1. PROGRAM ZAWODÓW

Planujemy rozegranie trzech konkurencji:

karabin sportowy 50 m .22, (10 strzałów ocenianych – 10 minut; tarcza sportowa – karabinowa; dozwolone strzelanie z podpórki)

pistolet centralnego zapłonu 25 m, (10 strzałów ocenianych – 2 x 5 minut; tarcza sportowa – dokładna; dozwolone strzelanie oburącz)

strzelba gładkolufowa 35 m (5 strzałów ocenianych, tarcza sportowa – dokładna).

 1. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział członkowie stowarzyszeń strzeleckich, prywatni posiadacze broni oraz osoby rozpoczynające swoją „przygodę” z strzelectwem.

 1. KLASYFIKACJA

Przewidujemy wyłącznie klasyfikację indywidualną.

 1. NAGRODY

Dyplomy oraz Puchar Prezesa 1.SKS.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia udziału są wymagane w nieprzekraczalnym terminie 12 kwietnia poprzez formularz: https://1sks.pl/2018-04-15-zawody-o-puchar-prezesa-formularz-rejestracyjny/

 1. KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata startowa wynosi 20 zł za każdą konkurencję. Stosownych wpłat prosimy dokonywać na konto stowarzyszenia: 92 1750 0012 0000 0000 3775 7152 z opisem zawierającym treść „wpisowe 0415” oraz imieniem i nazwiskiem.

 1. SPRAWY RÓŻNE

Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny. Napoje i dodatkową aprowizację, każdy uczestnik przygotowuje własnym sumptem.

Organizator posiada broń, którą w ramach potrzeb może udostępnić potrzebującym.

Organizator, w przypadku wyczerpania możliwości organizacyjnych obiektu, zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów.

Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych.

Print Friendly, PDF & Email