Krok po kroku droga do pozwolenia:

UWAGA! Niniejszy „tutorial” nie jest „jedyną prawdą objawioną”, jeśli ktoś chce iść inną drogą, lub wzorować się na radach z innych stowarzyszeń, „gotowcach” z innych stron internetowych, rad „znafców”, lub po prostu uważa że wie lepiej, jego sprawa. Proszę tylko pamiętać choćby o tym, że każde WPA ma swoje, zazwyczaj trochę inne od naszego, szczecińskiego, podejście do spraw pozwoleń.

1. Przystępujemy do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim, posiadającym licencje klubową PZSS. Oczywiście najlepiej wstąpić do NAS :). Zapoznaj się z naszym statutem: https://1sks.pl/statut/.

Wypełniamy wniosek. Do wniosku załączamy: podpisane zdjęcie „papierowe”, zdjęcie w formie elektronicznej (nazwa pliku: NAZWISKO_Imie), zaświadczenie o niekaralności (pracownicy służb mundurowych – zaświadczenie z kadr), wnosimy opłatę wpisową – 1 000 zł (jednorazowa) i roczną składkę – 300 zł oraz dołączamy potwierdzenie wpłaty (opłata wpisowa +roczna składka). Dodatkowo każdy członek zobowiązuje się do przepracowania 20 godzin rocznie prac społecznych na rzecz stowarzyszenia. Skan wniosku, zaświadczenia o niekaralności, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty wysyłamy na adres: kontakt@1sks.pl 

2. Odbywamy 6 miesięczny staż w klubie podczas którego musimy odbyć wstępne szkolenie oraz zdać wewnętrzny egzamin dopuszczający do egzaminu patentowego.

3. Przystępujemy do egzaminu na patent strzelecki.

Egzamin na patent PZSS jest widoczny w systemie https://portal.pzss.org.pl dwa tygodnie przed terminem danego egzaminu. 

Koszt egzaminu patentowego to: egzamin – 400 zł, plastikowa legitymacja patentu – 60 zł, badanie lekarza sportowego – ok. 60 zł. Czas oczekiwania na otrzymanie dokumentów – około 4-6 tygodni.

4. Po otrzymaniu patentu! Składamy do klubu macierzystego wniosek o licencję zawodniczą PZSS.

Do wniosku załączamy podpisane zdjęcie. Koszt licencji – 50 zł rocznie. Czas oczekiwania na otrzymanie dokumentów – około 4-6 tygodni.

5. Przed wystąpieniem o pozwolenie powinniśmy zaliczyć kilka miesięcy stażu w klubie (różnie to bywa, ale 6 miesięcy to rozsądne minimum), a przede wszystkim zgromadzić komunikaty z zawodów strzeleckich w których braliśmy udział (desperaci ograniczają się do jednego komunikatu z każdego rodzaju broni o którą wystąpią, ale zdrowy rozsądek podpowiada kilka zawodów, co daje zapewne kilkanaście osobostartów). Rezultaty z większości zawodów można znaleźć na naszej stronie w zakładce „Komunikaty”. WPA liczy osobostarty, jeśli w jakiejś konkurencji nie startowaliśmy lub startowaliśmy raz, a staramy się o ten typ broni, czeka nas pisanie rozprawki-uzasadnienia lub w skrajnym przypadku nawet odmowa na dany typ broni.

PO OTRZYMANIU PATENTU ORAZ LICENCJI

6. Występujemy do klubu macierzystego o wydanie zaświadczenia o przynależności do stowarzyszenia strzeleckiego/kolekcjonerskiego. Będziemy potrzebować osobnego zaświadczenia do postępowania na broń sportową i broń kolekcjonerską.

7. Przechodzimy badania lekarskie dopuszczające do posiadania broni. N.p. tutaj:

PRAMED-ISPL
Szczecin ul. Mickiewicza 34
Tel. Kom. 602 436 265
e-mail wojciech.cieslak@onet.eu

Lub tutaj:

Ośrodek Usług Psychologicznych
Szczecin, ulica Księcia Witolda 3/1A
91-484-25-00
Pon.-Pt. – 9.00-17.00

lub tutaj:

PSYCHOTESTY SZCZECIN Centrum Usług Psychologicznych
Szczecin, aleja Wojska Polskiego 11
503-70-74-70
Pon.-Sob. – 7:30-21:00

Przychodnie są sprawdzone. Badania ważne są przez okres 60 dni od daty wydania.

8. Przygotowujemy wniosek do WPA o wydanie pozwolenia.

Jeżeli staracie się o broń sportowa i sportową do celów kolekcjonerskich trzeba przygotować 2 oddzielne wnioski.

Wniosek na broń sportową do celów kolekcjonerskich wymaga załączenia Regulaminu 1.SKS oraz zamiast komunikatów informacji o dotychczasowym zaangażowaniu w działalność wystawienniczą.

Do wniosku załączamy jedno zdjęcie. Jeśli ktoś mieszka pod innym adresem niż adres zameldowania, należy podać we wniosku również adres korespondencyjny. Wszelka korespondencja wysyłana jest na wskazany adres, a nie odebranie może skomplikować postępowanie. Rozsądną ilością na pierwszy raz jest 5 sztuk, przy większej ilości narażamy się na odmowę lub „targi” z WPA o zmniejszenie ilości. Należy też uzasadnić rodzaj broni. Jeśli na 5 sztuk do celów sportowych, 3 będą centralnego zapłony czeka Was pytanie „Po co 3 szt. c.z. sportowcowi”. W wypadku pozwolenia kolekcjonerskiego, warto określić typ broni, np. „centralny zapłon broń po II WS aż do broni współczesnej” oraz podać parę interesujących nas egzemplarzy. Dokumenty które musimy dołączyć do wniosku są wypisane we wniosku, na końcu. Należy pamiętać że w przypadku patentu i licencji dokumentem jest papierowe zaświadczenie wydane przez PZSS a nie plastikowa legitymacja. Braki w składanych przez nas dokumentach nie mogą być podstawą do odmowy ich przyjęcia w WPA, mamy prawo w trakcie całego postępowania uzupełniać z własnej woli, lub na żądanie WPA, materiał o kolejne dokumenty. Wszelkie braki w dokumentacji wydłużają decyzję administracyjną o kolejne tygodnie, WPA ma tendencje do komunikowania się przez pocztę. Podpiszcie komunikaty na pierwszych stronach, jeśli chcecie ułatwić, zaznaczcie na których stronach znajduje się Wasze nazwisko. Jeśli posiadamy nowy dowód osobisty bez adresu musimy załączyć zaświadczenie o zameldowaniu. Dla osób mieszkających w Szczecinie zaświadczenie o zameldowaniu otrzymuje się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego.

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
ul. Bardzińska 1A, 71-710 Szczecin
tel. 091-8216-285, fax. 091-8215-739
poniedziałek – 12.00 – 17.00
wtorek- 12.00 – 15.00
czwartek – 12.00 – 15.00

Opłata za wydanie decyzji wynosi 242 zł, kwotę wpłacamy do:
Urząd Miasta Szczecin
Bank PKO BP S.A. o/Szczecin
nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
tytuł przelewu: opłata skarbowa za pozwolenie na broń

Dowodem wpłaty jest np. wydruk potwierdzenia przelewu z naszego konta.

9. Rozpatrywanie wniosku przez WPA.

Organ administracji (w tym wypadku WPA) ma obowiązek rozpatrzyć nasz wniosek „bez zbędnej zwłoki”, jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni, w przypadku osób zamieszkujących poza Szczecinem prawie na pewno nastąpi przedłużenie postępowania o kolejne 30 dni.
Czynności które będą przeprowadzone na pewno:
– Sprawdzenie niekaralności. W ogóle nie rozpatruję możliwości że ktoś jest karany, zaświadczenie o niekaralności jest wymagane przy zapisie do 1.SKS.
– Wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Jeśli ktoś bywa rzadko w domu, radzę skontaktować się z dzielnicowym, brak lub opóźnienie przesłania wywiadu jest jedną z najczęstszych przyczyn przedłużania postępowania. Jeśli ktoś mieszka poza miejscem zameldowania może liczyć się z wizytą dzielnicowego w obu miejscach. Wywiad składa się z dwóch części, przesłuchania nas samych, oraz sprawdzeniu opinii o nas u sąsiadów. Podczas przesłuchania mogą padać pytania o miejsce i sposób przechowywania broni. Nie mamy obowiązku posiadać wymaganej przepisami kasetki na broń lub szafy stalowej przed otrzymaniem pozwolenia.
– Przesłuchanie w WPA. Główna przyczyna dla której nie ma potrzeby rozpisywania się w uzasadnieniu wniosku. I tak zostaniemy zaproszeni na przesłuchanie i będziemy musieli wszystko opowiedzieć. Tu także rada dla osób często wyjeżdżających, najlepiej od razu przy składaniu wniosku ustalić termin przesłuchania, albo przynajmniej zaznaczyć w jakich terminach jesteśmy na miejscu.
Jeśli zastosujemy się do powyższych porad, nie przesadzimy z ilością broni (czyli np. 5szt. dobrze uzasadnionej broni na pozwolenie) oraz nie będzie nic brakowało w dokumentacji mamy sporą szansę iż WPA nas nie wezwie.

PO OTRZYMANIU POZYTYWNEJ DECYZJI

10. Składamy do WPA wniosek o wydanie promes.

Opłata za KAŻDĄ promesę wynosi 17 zł, kwotę wpłacamy do:
Urząd Miasta Szczecin
Bank PKO BP S.A. o/Szczecin
nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
tytuł przelewu: opłata za wydanie zaświadczenia

WPA ma OBOWIĄZEK wydać nam promesy w terminie 7 dni KALENDARZOWYCH od daty złożenia, dla pewności wniosek zanosimy w 2 egzemplarzach dla otrzymania potwierdzenia. Ponieważ obecnie promesy są dokumentami bezterminowymi występujemy od razu o promesy na wszystkie przyznane jednostki broni.

11. Pierwszy zakup broni oraz legitymacja posiadacza broni.

Legitymację posiadacza broni („czerwona książeczka”) otrzymujemy dopiero przy rejestracji pierwszej zakupionej broni. Musimy pamiętać że w momencie zakupu broni MUSIMY już posiadać kasetkę lub szafę metalową dla przechowywania broni. Przy pierwszej rejestracji musimy też podać adres przechowywania broni. Jest to ważne szczególnie jeśli mamy różny adres zameldowania, zamieszkania, a i w niektórych przypadkach przechowywania broni. Nie ma obowiązku przechowywania broni u siebie, możemy podać że przechowujemy ją u kogoś (np. u ojca myśliwego, albo u kolegi sportowca), jednak osoba ta musi mieć uprawnienia do posiadania broni. Nie ma obowiązku okazywania broni podczas jej rejestracji, podstawą jest faktura. Aczkolwiek przy pierwszej broni zalecane jest jej przyniesienie. Przy kolejnych można się wykłócać, jak macie zdrowie, iż nie ma podstawy prawnej do okazywania broni na komendzie podczas jej rejestracji.

Print Friendly, PDF & Email