You are currently viewing 2020-11-28 – Jesienne zawody obronne o puchar Prezesa

Zapraszamy serdecznie na  Jesienne Zawody Obronne o Puchar Prezesa 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego, które odbędą się 28.11.2020 (sobota) o godz. 10.00 na strzelnicy Koła Łowieckiego „Daniel” ( Kicko k/Stargardu). Dojazd na strzelnice: https://1sks.pl/dojazd-do-strzelnicy-jancykowka/

Zawody z kalendarza  ZZSS  z OBSERWATOREM ZZSS ważne do przedłużenia licencji.

Rozegranych zostanie 8 konkurencji strzeleckich (szczegóły w regulaminie).

Liczba miejsc ograniczona.

Opłata startowa: 120 zł dla członków 1SKS, 160 zł dla pozostałych osób  na konto Fundacji “Semper Parati”:

Bank BGŻ BNP PARIBAS: 07 1750 0012 0000 0000 3981 2754 w terminie do dnia 26.11.2020.

W tytule przelewu proszę podać „Jesienne zawody obronne – Imię Nazwisko”.

Opłata startowa uiszczana w dniu zawodów: 200 zł (zarówno dla osób, które nie dokonały wpłaty w terminie oraz w przypadku wolnych miejsc – dla pozostałych)

Rejestracja elektroniczna pod adresem: https://1sks.pl/2020-11-28-jesienne-zawody-obronne-o-puchar-prezesa-formularz-rejestracyjny/(celem wzięcia udziału w zawodach należy dokonać opłaty startowej do dnia 26.11.2020 na rachunek bankowy organizatora).

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z koronawirusem podczas całego pobytu na strzelnicy prosimy o zachowanie min 2 m dystansu społecznego oraz zasłaniania nosa i ust.

W pierwszej kolejności odbędą się strzelania z pistoletu, następnie strzelby oraz karabinu. W przerwie pomiędzy strzelaniami zapraszamy na ciepły poczęstunek 🙂

Uwagi:
– Zawody z Obserwatorem ZZSS
– Możliwość skorzystania z broni i amunicji klubowej
– Ubiór i obuwie dowolne
– Poczęstunek dla wszystkich uczestników zawodów
– Kontakt: tel. 519.583.069, email: mariusz@1sks.pl

 

REGULAMIN ZAWODÓW

1. CEL ZAWODÓW:
– Wyłonienie Najlepszych Strzelców.
– Integracja środowiska strzeleckiego.

2. ORGANIZATOR:
– 1.Szczeciński Klub Strzelecki, https://1sks.pl
– Fundacja Edukacji Strzeleckiej i Historycznej “Semper Parati”, https://stary-bunkier.pl
– Kontakt: tel. 519.583.069, email: mariusz@1sks.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
– 28.11.2020 (sobota) 10.00-17.00.

  • Konkurencja pistolet 10:00 – 13:00
  • Konkurencja karabin 13:00 – 16:00 (czas startu konkurencji zależny jest od liczby zawodników i może ulec zmianie)
  • Konkurencja strzelba 13:00 – 16:00 (czas startu konkurencji zależny jest od liczby zawodników i może ulec zmianie)

– Strzelnica „Jancykówka” koła myśliwskiego „Daniel”, Kicko k/Stargardu
– mapa dojazdu: https://1sks.pl/dojazd-do-strzelnicy-jancykowka/
– Wręczenie nagród i zakończenie zawodów: 16.45

5.ROZGRYWANE KONKURENCJE:
a/ 50 m Pistolet centralnego zapłonu
– pistolet (rewolwer) c.z., mechaniczne przyrządy celownicze
– ilość strzałów: 13, z tego 10 najlepszych ocenianych
– odległość: 50 m
– cel: tarcza do strzelań pistoletowych TS-2
– czas na konkurencję łącznie: 2 min
– uwagi: broń można trzymać oburącz

b/ 25 m Pistolet centralnego zapłonu
– pistolet (rewolwer) c.z., mechaniczne przyrządy celownicze
– ilość strzałów: 13, z tego 10 najlepszych ocenianych
– odległość: 25 m
– cel: tarcza do strzelań pistoletowych TS-2
– czas na konkurencję łącznie: 2 min
– uwagi: broń można trzymać oburącz

c/ 15 m Pistolet centralnego zapłonu – silna ręka
– pistolet c.z. od 9 mm do 11,43 mm, mechaniczne przyrządy celownicze
– ilość strzałów: 13, z tego 10 najlepszych ocenianych
– odległość: 15 m
– cel: tarcza do strzelań pistoletowych TS-2
– czas na konkurencję łącznie: 2 min
– uwagi: pistolet trzymany silną ręką

d/ 10 m Pistolet centralnego zapłonu – słaba ręka
– pistolet c.z. od 9 mm do 11,43 mm, mechaniczne przyrządy celownicze
– ilość strzałów: 13, z tego 10 najlepszych ocenianych
– odległość: 10 m
– cel: tarcza do strzelań pistoletowych TS-2
– czas na konkurencję łącznie: 2 min
– uwagi: pistolet trzymany słabą ręką

e/ 50 m Karabin centralnego zapłonu – stojąc
– broń: karabin c.z., mechaniczne przyrządy celownicze
– ilość strzałów: 13, z tego 10 najlepszych ocenianych
– odległość: 50 m
– cel: tarcza do strzelań pistoletowych TS-2
– czas na konkurencję łącznie: 2 min
– uwagi: strzelamy stojąc

f/ 50 m Karabin centralnego zapłonu – leżąc
– broń: karabin c.z., mechaniczne przyrządy celownicze
– ilość strzałów: 13 z tego ocenianych 10 o najwyższej wartości
– odległość: 50 m
– cel: tarcza do strzelań pistoletowych TS-2
– czas na konkurencję łącznie: 2 min
– uwagi: strzelamy wykorzystując łokcie, pasy są dopuszczone

g/ 30 m Strzelba gładkolufowa, amunicja kulowa (breneka)
– broń: strzelba gładkolufowa, mechaniczne przyrządy celownicze
– ilość strzałów: 5 ocenianych
– odległość: 30 m
– cel: tarcza do strzelań dokładnych z pistoletu TS-2
– czas na konkurencję łącznie: 1 minuta
– uwagi: strzelamy stojąc

h/ 10 m Strzelba gładkolufowa, amunicja śrutowa (max 32g)
– broń: strzelba gładkolufowa, mechaniczne przyrządy celownicze
– ilość strzałów: 5 ocenianych
– odległość: 10 m
– cel: cel metalowy „gong”
– każde trafienie w cel metalowy 10 punktów.
– czas na konkurencję łącznie: 1 minuta
– uwagi: maksymalna naważka śrutu 32 gramy, strzelamy stojąc

5. UCZESTNICTWO
– Zawody – wszyscy chętni, zgodnie z ostatnimi zaleceniami ZZSS zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby startującej z podaną podczas zapisów.

6. KLASYFIKACJA
– Indywidualna w każdej konkurencji,
– Generalna za wszystkie konkurencje,

7. NAGRODY
– Za miejsca 1 – 3 w każdej konkurencji dyplomy
– Za miejsca 1 – 3 w klasyfikacji generalnej puchary

8. ZGŁOSZENIA I KOSZTY UCZESTNICTWA
– Formularz rejestracji: https://1sks.pl/2020-11-28-jesienne-zawody-obronne-o-puchar-prezesa-formularz-rejestracyjny/
– Liczba miejsc jest ograniczona
– Opłata startowa: 120 zł dla członków 1SKS, 160 zł dla pozostałych osób. – Opłatę startową prosimy wnosić na konto Fundacji “Semper Parati” Bank BGŻ BNP PARIBAS: 07 1750 0012 0000 0000 3981 2754 w terminie do dnia 26.11.2020. – W tytule przelewu prosimy podać „Jesienne zawody obronne – Imię Nazwisko” – Opłata startowa uiszczana w dniu zawodów: 200 zł (zarówno dla osób, które nie dokonały wpłaty w terminie oraz w przypadku wolnych miejsc – dla pozostałych)

9. UWAGI RÓŻNE
– Zawody z Obserwatorem ZZSS
– Obowiązują zasady bezpieczeństwa wg. przepisów strzelnicy oraz ustalone przez organizatora (w szczególności: na terenie strzelnicy rozładowana broń i magazynki powinny znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej, broń wyjmujemy tylko po komendzie sędziego na stanowisku strzeleckim, sprawdzanie broni odbywa się tylko w wyznaczonej strefie i obowiązkowo używamy wskaźniki bezpieczeństwa)
– Organizatorzy mają prawo nie dopuścić zawodnika do strzelań w przypadku broni niezgodnej z regulaminem zawodów lub też z innej przyczyny dyskwalifikującej startującego, która wynika z odpowiednich regulaminów.
– Będzie możliwość skorzystania z broni i amunicji klubowej
– Ubiór i obuwie dowolne
– Poczęstunek dla wszystkich uczestników zawodów i ognisko
– Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych

10. RODO
– Zgłaszając udział w zawodach wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji zawodów oraz na publikację rezultatów i materiałów foto-video w mediach i na stronach 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego i Fundacji Edukacji Strzeleckiej i Historycznej “Semper Parati”.

11. Ochrona danych osobowych
– Administratorem danych osobowych jest 1.Szczeciński Klub Strzelecki z siedzibą pod adresem ul. Strzelców Karpackich 15 71-806 Szczecin
– Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
– Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1 – 88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
– Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji.
– Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
– Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
– Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień: 1.Szczeciński
Klub Strzelecki ul. Strzelców Karpackich 15 71-806 Szczecin o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
– Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów publikowanych Internecie, publikacjach w prasie, miejscu rozgrywania zawodów oraz strzelnicy 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego
– Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

Print Friendly, PDF & Email