You are currently viewing 2022.09.17 – Zawody o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w strzelectwie sportowym i biegach terenowych

Zapraszamy serdecznie na zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w strzelectwie sportowym i biegach terenowych w konwencji Home Defence, które odbędą się 2022-09-17 (sobota) o godz. 10.00 na strzelnicy Koła Łowieckiego „Daniel” ( Kicko k/Stargardu). Zawody organizowane są w ramach konkursu Lasów Państwowych dla klubów sportowych pod hasłem „sportowa natura”. Uczestnictwo w zawodach jest całkowicie bezpłatne
Dojazd na strzelnice: https://1sks.pl/dojazd-do-strzelnicy-jancykowka/

 

Zawody zostały zorganizowane przy wsparciu Lasów Państwowych oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych https://www.lasy.gov.pl/.

Zawody z OBSERWATOREM WZSS umieszczone w kalendarzu LZSS ważne do przedłużenia licencji..

Liczba miejsc ograniczona.

Opłata startowa: Zawody organizowane są w ramach konkursu Lasów Państwowych dla klubów sportowych pod hasłem „sportowa natura”. Uczestnictwo w zawodach jest całkowicie bezpłatne

Rejestracja z powodu braku wolnych miejsc została wyłączna! 

1. Cel zawodów:

 • Współzawodnictwo sportowe, integracja środowiska strzeleckiego, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja strzelectwa
 • Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem Home Defence https://homedefence.pl/regulamin-home-defence/.

2. Zaproszeni:

 • Członkowie klubów strzeleckich posiadający patent

3. Klasy sprzętowe:

 • Klasa standardowa – dozwolone jest używanie broni wyposażonej w mechaniczne przyrządy celownicze oraz nie posiadającej dwójnogów, podpórek pod kciuk czy lejków gniazda magazynka w przypadku broni krótkiej. 

4. Organizatorzy zawodów:

 • Szczeciński Klub Strzelecki https://1sks.pl. 
 • Fundacja Edukacji Strzeleckiej i Historycznej “Semper Parati” https://stary-bunkier.pl.

6. Kierownik zawodów:

 • Mariusz Waszkiewicz

7. Sędzia główny:

 • Piotr Ptaszkiewicz

8. Miejsce zawodów:

9. Termin zawodów:

 • Sobota 17 września, godzina 10.00

10. Planowane konkurencje:

 • 2 tory, szczegółowe omówienie przebiegów podczas odprawy w dniu zawodów.

11. Broń:

 • Broń zapewnia organizator. Dopuszczamy broń użytkowników o ile odpowiada broni organizatora (Glock, Glauberyt, Ruger Mark II). W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt. 
 • Pistolet centralnego zapłonu zgodnie z klasą sprzętową, organizatorzy zapewniają broń oraz amunicję.
 • Karabin bocznego zapłonu zgodnie z klasą sprzętową, organizatorzy zapewniają broń oraz amunicję.

12. Amunicja:

 • Organizatora, udostępniana bezpłatnie.

13. Nagrody:

 • Medale udział w biegach terenowych.
 • Dyplomy za miejsca 1 – 3 w każdej konkurencji strzeleckiej.
 • Puchary w klasyfikacji generalnej konkurencji strzeleckich.
 • Pamiątkowy kubek dla każdego uczestnika. 

14. Opłata startowa:

 • Opłata startowa: Zawody organizowane są w ramach konkursu Lasów Państwowych dla klubów sportowych pod hasłem „sportowa natura”. Uczestnictwo w zawodach jest całkowicie bezpłatne

15. Obowiązujące zasady współzawodnictwa:

 • regulamin strzelnicy i regulamin zawodów omówiony na odprawie

16. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie poprzez formularz na stronie:

 • Rejestracja z powodu braku wolnych miejsc została zamknięta 

17. Pytania i uwagi prosimy kierować:

18. Uwagi dodatkowe: zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych; obowiązują własne okulary ochronne i ochronniki słuchu.

19. Regulamin strzelań Home Defence jest dostępny pod adresem: https://homedefence.pl/regulamin-home-defence/

20. RODO

 • Zgłaszając udział w zawodach wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji zawodów oraz na publikację rezultatów i materiałów foto-video w mediach i na stronach 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego i Fundacji Edukacji Strzeleckiej i Historycznej “Semper Parati”.

21. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest 1.Szczeciński Klub Strzelecki z siedzibą pod adresem Ściechów 136, 66-433 Lubiszyn
 • Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 • Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1 – 88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
 • Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień: 1.Szczeciński
 • Klub Strzelecki adres Ściechów 136, 66-433 Lubiszyn o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów publikowanych Internecie, publikacjach w prasie, miejscu rozgrywania zawodów oraz strzelnicy 1.Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
Print Friendly, PDF & Email