Spełniając swój obowiązek ustawowy jako Zarząd Stowarzyszenia informujemy, że w dniu 20.12.2018r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 1. Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego, Członkowie Klubu jednogłośnie podjęli uchwałę przekształcającą stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie rejestrowe.

Print Friendly, PDF & Email