You are currently viewing 2020-02-15 – Zawody w strzelaniu dynamicznym „Serdeczne” polowanie II

Zapraszamy serdecznie na zawody strzeleckie w konwencji IDPA Zawody w strzelaniu dynamicznym „Serdeczne” polowanie II, które odbędą się 2020-02-15 (sobota) o godz. 10.00 na strzelnicy Koła Łowieckiego „Daniel” ( Kicko k/Stargardu). Dojazd na strzelnice: https://1sks.pl/dojazd-do-strzelnicy-jancykowka/

Liczba miejsc ograniczona.

Opłata startowa: 50 zł dla członków 1SKS, 60 zł dla pozostałych osób  na konto Fundacji “Semper Parati”: Bank BGŻ BNP PARIBAS: 07 1750 0012 0000 0000 3981 2754 w terminie do dnia 2020-02-13. W tytule przelewu proszę podać „Serdeczne polowanie – Imię Nazwisko”.

Rejestracja wyłącznie elektronicznie pod adresem: https://1sks.pl/2020-02-15-zawody-w-strzelaniu-dynamicznym-serdeczne-polowanie-ii-formularz-rejestracyjny/ (celem wzięcia udziału w zawodach należy dokonać opłaty startowej do dnia 2020-02-13 na rachunek bankowy organizatora).

1. Cel zawodów:

 • Współzawodnictwo sportowe, integracja środowiska strzeleckiego, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja strzelectwa
 • Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem IDPA.

2. Zaproszeni:

 • Członkowie klubów strzeleckich posiadający patent

3. Klasy startowe:

 • Osoby posiadające własną broń – klasa „Veteran”.  
 • Osoby nie posiadające własnej broni – klasa „Rookie”. 

4. Organizatorzy zawodów:

 • Szczeciński Klub Strzelecki https://1sks.pl. 
 • Fundacja Edukacji Strzeleckiej i Historycznej “Semper Parati” https://stary-bunkier.pl

6. Kierownik zawodów:

 • Krzysztof Kowalczyk

7. Sędzia główny:

 • Mariusz Waszkiewicz

8. Miejsce zawodów:

9. Termin zawodów:

 • Sobota 15 lutego, godzina 10.00

10. Planowane konkurencje:

 • 3 tory, szczegółowe omówienie przebiegów podczas odprawy w dniu zawodów, opis i dalsze informacje pod zaproszeniem

11. Broń:

 • Własna, organizatorzy zapewniają broń tylko dla członków 1.SKS

12. Amunicja:

 • Własna

13. Nagrody:

 • Dyplomy, medale w klasyfikacji generalnej dla każdej klasy startowej.

14. Opłata startowa:

 • Opłata startowa: 50 zł dla członków 1.SKS, 60 zł dla pozostałych osób  na konto Fundacja Edukacji Strzeleckiej i Historycznej “Semper Parati”: Bank BGŻ BNP PARIBAS: 07 1750 0012 0000 0000 3981 2754 w terminie do dnia 2020-02-13. W tytule przelewu proszę podać „Serdeczne polowanie – Imię Nazwisko”.

15. Obowiązujące zasady współzawodnictwa:

 • regulamin strzelnicy i regulamin zawodów omówiony na odprawie

16. Aprowizacja:

 • napoje i talerz ciepłej zupy zapewnia organizator, ognisko do dyspozycji

17. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie poprzez formularz na stronie:

18. Pytania i uwagi prosimy kierować:

19. Uwagi dodatkowe: zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych; obowiązują własne okulary ochronne i ochronniki słuchu.

 

Opisy torów:

A. Tor nr. 1

 1. Pozycja startowa stojąc w punkcie P1, twarzą w stronę głównego kulochwytu, ręce wzdłuż tułowia. Broń przygotowana  zgodnie z klasą, w kaburze.
 2. Procedura toru: Po sygnale wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy centralne pole A tarcz T1-T3 w dowolnej kolejności, następnie dokonać wymiany magazynka i ostrzelać dwa razy górne pole A tarcz T1-T3 w dowolnej kolejności.
 3. Liczba strzałów: 12
 4. Dystans do celów: 5 metrów
 5. Punktacja: Standardowa
 6. Przepisy: IDPA

 

B. Tor nr. 2

 1. Pozycja startowa stojąc w punkcie P1, twarzą w stronę głównego kulochwytu, ręce wzdłuż tułowia. Broń przygotowana  zgodnie z klasą, w kaburze.
 2. Procedura toru: Po sygnale wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy centralne pole A tarcz T1-T3 z jednej strony przesłony, następnie za przesłoną dokonać wymiany magazynka i ostrzelać dwa razy centralne pole A tarcz T1-T3 z drugiej strony przesłony.
 3. Liczba strzałów: 12
 4. Dystans do celów: 8-12 metrów
 5. Punktacja: Standardowa
 6. Przepisy: IDPA

 

C. Tor nr. 3

 1. Pozycja startowa stojąc w punkcie P1, twarzą w stronę głównego kulochwytu, ręce wzdłuż tułowia. Broń przygotowana  zgodnie z klasą, w kaburze.
 2. Procedura toru: Po sygnale wyciągnąć broń i ostrzelać dwa razy centralne pole A tarczy T1 i raz górne pole A tarczy T1 trzymając broń jedynie ręką wiodącą, następnie przełożyć broni do ręki wspomagającej i ostrzelać dwa razy centralne pole A tarczy T1 i raz górne pole A tarczy T1.
 3. Liczba strzałów: 6
 4. Dystans do celów: 5 metrów
 5. Punktacja: Standardowa
 6. Przepisy: IDPA

 

Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika (wybrane z regulaminu IDPA):

 1. Zawodnik i tylko on, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez siebie w trakcie zawodów.
 2. Wyposażenie i broń używana przez zawodnika w czasie zawodów musi być sprawna i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi sprawować nad nimi pełną kontrolę, co stanowi o ich bezpieczeństwie.
 3. Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy, a także warunki przewidziane dla klasy Pistolet Standard lub Pistolet Fabryczny IPSC, Fabryczny Rewolwer Obronny IDPA.
 4. Kabura nie może posiadać jakiegokolwiek rodzaju zaczepy, pogrubienia lub separatory, powodujące widoczne oddalenie broni lub kabury i ładownicy od pasa lub ciała zawodnika na odległość większej niż 2.5cm.
 5. Kabura i ładownicę muszą być zamocowane na pojedynczym pasie, który przechodzi przez minimum trzy szlufki a pas musi znajdować się na wysokości talii zawodnika.
 6. Nie przewiduje się podziału na klasy sprzętowe.
 7. Zawodnicy nie mogą używać kabur stwarzających niebezpieczeństwo a w szczególności podramiennych, race holster, wieszak (IPSC) i podobnych oraz niezakrywających całego języka spustowego. Jeżeli kabura wyposażona jest w zapięcia lub zabezpieczenia, musi być użyte przynajmniej jedno z nich.
 8. W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni – zmiana broni może nastąpić wyłącznie ze względów bezpieczeństwa za zgodą Sędziego Głównego.
 9. Ubranie wierzchnie zawodnika musi całkowicie zakrywać broń, kaburę i ładownice zarówno gdy zawodnik stoi z rękoma luźno zwisającymi wzdłuż tułowia, jak i z rękoma uniesionymi pod kątem 90° (stopni) w stosunku do tułowia.
 10. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o zgodności broni i wyposażenia zawodnika z przepisami, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.

 

Punktacja i kary (wybrane z regulaminu IDPA):

 1. Trafienie w dany obszar tarczy, skutkuje dodaniem kary czasowej do czasu przebiegu zawodnika na torze. Wartość kar czasowych wynosi odpowiednio:
  a) 0 sekund dla strefy „A”,
  b) 1 sekunda dla strefy „C”,
  c) 2 sekundy dla strefy „D”,
  Na wynik końcowy składa się czas przebiegu, powiększony o kary. Wygrywa zawodnik z najkrótszym, łącznym czasem, ze wszystkich torów.
 2. Kara proceduralna (P) nakładana jest w przypadku naruszania przez zawodnika zasad przebiegu toru lub zasad współzawodnictwa polega na dodaniu 3 sekund do czasu przebiegu.
 3. Nieprawidłowe ostrzelanie tarczy (NT) nakładana jest w przypadku w której po ostrzelaniu tarczy przez zawodnika, nie ma w niej ani jednej przestrzeliny w polu „C” lub wyżej polega na dodaniu 5 sekund do czasu przebiegu.
 4. Brak wymaganego trafienia (MISS) nakładana jest w przypadku braku wymaganej opisem toru ilości przestrzelin w tarczy i polega na doliczeniu 5 sekund do czasu przebiegu.
 5. Dyskwalifikacja (DQ) skutkuje usunięciem wyniku zawodnika z klasyfikacji ogólnej zawodów, a także uniemożliwia kontynuację zawodów.
Print Friendly, PDF & Email